Login

Register

Login

Register

การบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

                      
                    บริษัท ขายดี จำกัด มอบเว็บไซต์เพื่อสาธารณะ ใช้ในการประกาศโฆษณา ขายสินค้าและหาชื้อสินค้ามือ2 และของมือหนึ่งโดยให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้บริการฟรี โดยบริษัทเข้าควบคุมกำกับดูแลและรับลงบันทึกถึงข้อมูลผู้ไม่ประสงค์ดีและวิฉาชีพหลอกหลวง จนมาเมื่อ พ.ศ.2559 บริษัท ขายดี จำกัด ได้แจ้งการขอปิดการดูแลและกำกับดูแลควบคุมและไม่รับผิดชอบใดๆในการชื้อขายกันเอง โดยCEO บริษัท แจ้งขอประกาศชี้แจ้งและทำความเข้าใจว่า บริษัท ขายดี จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ เว็บไซต์ OXL ที่ทำการเรียกเก็บค่าโฆษณา ประการขายสินค้า หรือการโฆษณารับจ้างโฆษณาประกาศใดๆ ขอประกาศให้ผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการดังกล่าวโปรดอย่าโทรเข้ามาร้องเรียนในส่วนที่ ทางบริษัท ขายดี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำการใดๆ

ปัจจุบัน บริษัท ขายดี จำกัด เปิดให้บริการลงชื้อลงประกาศ ฟรี ในชื่อของ เว็บ http://www.sabaideeservices.com  ให้บริการผู้ใช้ประกาศชื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้ใช้บริการ ระหว่าง รอการเปิดเว็บประกาศซื้อขายฟรีเว็บไซต์หลักของ บริษัท ขายดี จำกัด ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในฐานข้อมูลพื้นฐานความปลอดภัยของลูกค้า และการป้องกันการช่อโกงที่กำลังคุกคามเป็นอย่างมากในตอนนี้ บริษัท จึงขอแจ้งให้บริการ ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อรอจนกว่าเว็บไซต์ของบริษัท พร้อม และให้บริการอีกครั้ง

การให้บริการหลังการขายและศูนย์รับร้องเรียนและส่งต่อ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค

ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องสินค้าของบริษัท ท่านสามารถร้องทุกข์ได้ที่ 

.ศูนย์ดูแลลูกค้าและผู้ขาย : โทร.02-0237-432   .ศูนย์บริการหลังการขายและเครม : โทร. 02-0748-600  

.ศูนย์ร้องเรียนการให้บริการและจริยะธรรมของผู้ขาย : http://www.ocpb.go.th/


0
X