Login

Register

Login

Register

ข้อตกลงการใช้บริการสมาชิก

การยกเลิกการเป็นสมาชิกและถอนใบ แทนเข้าออกสินค้า

สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติขึ้นเลขทะเบียนรหัสแล้วจะต้องปฎิบัติตาม กฎและข้อตกลงในการใช้บริการดังนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสมาชิกผู้ที่ทำการละเมิดข้อตกลงๆไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งหรือประกาศ ให้ท่านสมาชิกผู้กระทำละเมิดข้อตกลงทราบ ล่วงหน้า และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆที่สืบเนื่องมาจากการกระทำการละเมิดข้อตกลงใดๆทั้งสินในทุกกรณี

ข้อตกลงในการใช้บริการมีดังนี้

  1. การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จงใจหลีกเลี่ยงและหลบหลีกแจ้งข้อมูลสินค้าอันเป็นเท็จ จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
  2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำเข้า แอบหรือปิด จงใจและไม่ตั้งใจ นำสินค้าผิดกฎหมาย เข้ามาภายในราชอาณาจักร เป็นอันขาด ไม่ว่าในรูปลักษณะใดๆ ผู้ใช้บริการความศึกษา ถึง กฎหมายพัสดุ สินค้า ต้องหา เช่น ยาเสพย์ติด อาวุธ เครื่องกระสุน และอื่นๆ ตามกฎหมายราชอาณาจักรไทย
  3. ผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการฝากน้ำเข้า ท่านจะต้องตรวจเช็คสินค้าด้วยตนเอง บริษัท จะรับสินค้าจากบริษัทขนส่งที่ท่านส่งเข้าโกดัง ทางบริษัทจะชั่งน้ำหนักและดูสินค้าเพียงอย่างเดี่ยว จะไม่เช็คหรือนับจำนวนให้ท่านในกรณีสินค้าท่านไม่ครบตามจำนวน แต่น้ำหนักตรงกับตอนบริษัทรับเข้าโกดังถือว่า เป็นการส่งสินค้ามาไม่ครบจากผู้จำหน่ายที่ท่านติดต่อชื้อขายเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชื้อขายนี้
  4. ท่านสมาชิกที่ใช้บริการ ฝากสั่งชื้อกับทางบริษัท บริษัท จะตรวจเช็คจำนวน คุณภาพ ลักษณะสินค้ารวมจนถึง น้ำหนักให้โดยบริการฟรี หากสินค้าหาย ไม่ครบจำนวน บริษัทจะติดตามและเจรจากับผู้จำหน่ายให้เอง
  5. ห้ามสมาชิกที่ผ่านขึ้นชั้นธุรกิจแล้วทำการแอบอ้าง บริษัทและไปดำเนินการนายหน้ากับผู้ใช้บริการท่านอื่น นอกจากท่านจะเปิดบริษัทหรือร้านให้บริการเป็นส่วนของ ในนามท่านเอง โดยเราจะมีระบบให้ท่านลงข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าท่านโดยใช่ ชื่อธุรกิจท่านเป็นผู้จัดส่ง หากตรวจพบธุรกิจใดนำชื่อ บริษัท ขายดี จำกัด ขึ้นเเสดงแอบอ้างหรืออ้างถึง จะถูกปรับรถระดับการให้บริการเป็น ทั่วไปทันที่หรืออาจถูกยกเลิกการให้บริการและถูกเพิกถอนใบตัวแทนเข้าออกสินค้า
  6. สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์ผิดกฎหมาย หรือพัสดุต้องห้ามใดหากท่านสมาชิกมีการส่งเข้าไปในโกดังของบริษัท ทาง บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่ทำการเก็บรักษาไว้ซึ่ง อ้างอิงกฎหมายการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย ของแต่และราชอาณาจักร บริษัทจะทำการส่งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกรของประเทศ นั้นๆโดยทันที เช่น ยาเสพย์ติด สิ่งผิดกฎหมาย วัสดุต้องห้าม ทั้งในรูปแบบที่ประกอบและแยกส่วนประกอบ.เช่น ปืน ระเบิด และอื่นๆ เช่น วัตถุโบราณที่ขึ้นทะเบียน วัสถุซึงนำมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศ วัสดุกัมตรังสี ที่มีการก่อให้เกิดผลทางธรรมชาติ หรือสิ่งอื่นใด ที่ทางศุลกร กฎหมายราชอาณาจักรไทย ประกาศห้ามนำเข้าดังนั้นผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการ ฝากนำเข้าควรศึกษาก่อนสั่งชื้อสินค้าด้วยตนเอง
  7. สินค้าที่เป็นแบนเนอร์ ลิขสิทธิ์ ก่อนนำเข้าโกดัง จะต้องได้รับการลงทะเบียนและแจ้งทางบริษัท ทราบก่อนนำเข้าโกดัง หากไม่แจ้งก่อนจะถือว่าอยู่ในข้อที่ 6 ยกเว้นแต่เป็นสินค้าที่ชื้อผ่านทาง บริษัท ขายดี จำกัด ไม่ต้องแจ้ง ทางบริษัทจัดชื้อสินค้าจากบริษัทผลิตเจ้าของแบนโดยตรงอยู่แล้วจะทำกศุลกรให้ท่านเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

0
X