เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 เราเป็นเว็บไซต์ขององค์กร ในนามขององค์อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท เราเปิดให้บริการมานานมากกว่า 10 ปีและใน 10ปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพมากขึ้นจนประสบผลสำเร็จไปหลายด้านและหลายเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียเราในนามขององค์กรค์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือกับหลายๆบริษัทและองค์กรค์ที่ไม่แสวงหาผลประโยค จัดทำเว็บนี้ขึ้นมาเอาไว้ให้ใช้งานและบริการฟรี เพื่อช่วยและลดภาระค่าใช้บริการบนการใช้งานและพัฒนาของกิจการและองค์กรของท่านขอบคลุมไปถึงการใช้งานของตัวบุคคลหรือคนทั่วไปฟรี ในการลงประกาศบนเว็บไซต์เราสร้างและเปิดให้บริการ  หากใช้การโฆษณาป้ายหรืออื่นๆอาจมีเสียค่าบริการ เพื่อนำค่าบริการที่ได้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆของเว็บไซต์นี้

นโยบาย
เปิดเว็บไซต์บริการฟรีลงขายลงประกาศหาชื้อ ขาย แลก เปลี่ยน สินค้า สิ่งของ และอื่นๆ รวมถึง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ เป็นต้น สินค้าและบริการแยกเป็นหมวดหมู่ อย่างเด่นชัด ส่วนเสริมอทิเช่น เว็บฟรีแลนล์ และเว็บสำหรับธุรกิจ แยกแบ่งออกจากเว็บkhaidee.co.th ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไปที่หน้าของการเชื่อมต่อที่ปรากฎให้พบบนเว็บไซต์ขายดี.co.th    ทางบริษัทไม่มีนโยบายขอหรือให้กรอกข้อมูลสวนตัวลงบนเว็นไซต์หรือข้อมูลใดๆลงในฐานข้อมูลของเว็๋บไซต์ นอกจากข้อมูลอิเมล์ในการลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถาม เท่านั้น ส่วบข้อมูลอื่นๆ อทิเช่น Facebook Line ขึ้นอยู่กับผู้สมัครต้องการจะแสดงให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจประกาศทราบเพื่อติดต่อสอบถาม ไม่เป็นการบังคับการลงประกาศใดๆก็ตามขอให้ท่านสมาชิกคำนึงถึงความจริงและความปลอดภัยในข้อมูลเป็นหลัก ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงบนประกาศที่แสดง www.khaidee.co.th เว็บไซค์นี้เป็นของ บริษัท ขายดี เปิดบริการเพิ่มเว็บไซต์ในการลงประกาศ เพิ่มบนฐานข้อมูลแสดงบนระบบการสื่อสารไร่สาย ทุกประเภท และอื่นๆ ให้บริการฟรีเว็บไซต์ โดย บริการฟรีไม่เสียค่าบริการ khaidee.co.th ช่องทางที่ช่วยผักดัน SME SMEs D2B และ อื่นๆ ตั้งแต่บริษัท ขนาดเล็กกลางใหญ่รวมถึง บุคคลและร้านค้า ทั่วไปได้เข้าใช้บริการลงประกาศ โดยให้ท่านสมาชิกเป็นผู้เปิดควบคุมกำกับดูแลประกาศโฆษณา บนระบบด้วยตัวเอง  **ท่านสมาชิกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระบบการใช้งานเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการใช้งาน การสมัครหรือใช้บริการ อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติสมาชิกและประกาศ ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้หรือตกเป็นเครื่องมือของ วิฉาชืพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ใช้บริการ (หากพบเหตุการณ์มีการเรียกเก็บเงินหรือร้องขอให้ชำระเงิน โปรดแจ้งกลับมาที่ Police@khaidee.co.th)ท่านสมาชิกสามารถเลือกเชื่อมต่อตามความต้องการการเชื่อมต่อที่หลากหลายเช่น Facebook, line, sms เป็นต้นผู้ขายและคุณสมาชิกสามารถวางระบบ Line หรือข้อความและอีเมลหรือ Facebook และลิงค์อื่น ๆ ท่านสมาชิกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระบบการใช้งานเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการใช้งาน การสมัครหรือใช้บริการ อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติสมาชิกและประกาศ ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้หรือตกเป็นเครื่องมือของ วิฉาชืพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ใช้บริการ (หากพบเหตุการณ์มีการเรียกเก็บเงินหรือร้องขอให้ชำระเงิน โปรดแจ้งกลับมาที่ Police@khaidee.co.th) 
เงือนไขและกติกา
ท่านสมาชิกเมื่อสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจะมีห้องโปรไฟรส่วนตัวเพื่อเก็บและแสดงประกาศ การลงประกาศขายต่างๆข้อมูลประกาศจะแสดงโดยอโนมัติ ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกาศไม่ต้องรอการอนุมัติรายการประกาศ สามารถแก้ไขลบออกด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธ์ตรวจสอบประกาศดั่งกล่าวย้อนหลังหากพบว่าข้อมูลประกาศไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางเจ้าหน้าที่มีสิทธ์แจ้งและแก้ไขหรือ ลบประกาศได้ทางบริษัท ไม่มีนโยบายขอหรือให้กรอกข้อมูลสวนตัวลงบนเว็นไซต์หรือข้อมูลใดๆลงในฐานข้อมูลของเว็๋บไซต์ นอกจากข้อมูลอิเมล์ในการลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถาม เท่านั้น ส่วยข้อมูลอื่นๆ อทิเช่น Facebook Line ขึ้นอยู่กับผู้สมัครต้องการจะแสดงให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจประกาศทราบเพื่อติดต่อสอบถาม ไม่เป็นการบังคับการลงประกาศใดๆก็ตามขอให้ท่านสมาชิกคำนึงถึงความปลอดภัยในข้อมูลเป็นหลัก ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงบนประกาศที่แสดง ท่านสมาชิกสามารถเลือกเชื่อมต่อตามความต้องการการเชื่อมต่อที่หลากหลายเช่น Facebook, line, sms เป็นต้นผู้ขายและคุณสมาชิกสามารถวางระบบ Line หรือข้อความและอีเมลหรือ Facebook และลิงค์อื่น ๆ ท่านสมาชิกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระบบการใช้งานเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการใช้งาน การสมัครหรือใช้บริการ อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติสมาชิกและประกาศ ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้หรือตกเป็นเครื่องมือของ วิฉาชืพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก เพื่อแสดงตัวตนให้ถูกต้อง ป้องกันการหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพ ที่มาในรูปแบบต่างๆสมัครสมาชิก เพื่อแสดงตัวตนให้ถูกต้อง ป้องกันการหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพ ที่มาในรูปแบบต่าง ให้ข้อมูลสินค้า รายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น ให้ชัดเจน   
เงื่อนไขการลงประกาศฟรีไม่เป็นสมาชิก 
การลงประกาศฟรีแบบไม่เป็นสมาชิกท่านสามารถลงประกาศและรอการตรวจทานความถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วเสร็จประกาศของท่านจะแสดงทำงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากระบบแสดงข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถต่ออายุของประกาศท่านได้จนครบอายุวันจำนวนทตั้งเอาไว้ที่ประกาศ

กลับหน้าสมัครสมาชิก   กลับหน้าหลัก  หมวดหมู่สินค้า  ลงประกาศแบบไม่สมัครเป็นสมาชิก

                                                                                                                                                                              

โทร. 020237432 Fax. 020237434 Email : thailand@khaidee.co.th