อัตราค่าลงโฆษณา

ยินดีตอนรับเข้าสู่ระบบการใช้บริการป้ายโฆษณา

  • ป้ายโฆษณาโชว์บนเว็บในเครื่อ บริษัท ขายดี จำกัดขนาด 1980×580 แสดง24ชั่วโมง 30วัน ราคา 5900บาท   มีผู้ใช้บริการแล้ว
  • ป้ายโฆษณาโชว์บนเว็บในเครื่อ บริษัท ขายดี จำกัดขนาด 1420×580 แสดง24ชั่วโมง 30วัน ราคา 4900บาท   มีผู้ใช้บริการแล้ว
  • ป้ายโฆษณาโชว์บนเว็บในเครื่อ บริษัท ขายดี จำกัดขนาด 600×600 แสดง24ชั่วโมง 30วัน ราคา 3900บาท   มีผู้ใช้บริการแล้ว
  • ป้ายโฆษณาโชว์บนเว็บในเครื่อ บริษัท ขายดี จำกัดขนาด 600×600 แนวตั้ง  แสดง24ชั่วโมง 30วัน ราคา 1850บาท   พร้อมใช้งาน 1ป้าย
  • ป้ายโฆษณาโชว์บนเว็บในเครื่อ บริษัท ขายดี จำกัดขนาด 1280×650 โชว์ทุกหน้า แสดง24ชั่วโมง 30วัน ราคา 5900บาท   มีผู้ใช้บริการแล้ว

โทร. 020237432 Fax. 0633131175 Email : thailand@khaidee.co.th