ขายดี มอบกระดานเรียน | ขายดี

ขายดี มอบกระดานเรียน

เมื่อ 9 ส.ค. 2561 อ่าน 25 ครั้ง

ขายดี มอบกระดานเรียน

โครงการจากพี่สู่น้อง

   ขายดีได้ออกขบวนเดินสายมอบกระดานเรียนให้แก่โรงเรียน ศูนย์การเรียน ต่างจังหวัดในพื่นที่ชนบท มาแล้ว ยังคงเหลืองกระดานอีกจำนวน 651อัน  ที่ยังไม่ได้ส่งมอบและยังไม่มีโรงเรียน ศูนย์การเรียนใดยื่นขอรับการสนับสนุนเพิ่ม  ดังนั้น ทางบริษัท ขายดี จำกัด จึงขออนุญาติลงประกาศ เพื่อแสดงข้อมูลถึงโรงเรียนต่างๆที่พึ่งทราบข่าวการมอบกระดานและศูนย์การเรียนที่ยังต้องการขาดกระดาน ของขายดียังทันและยังเหลืออีกเป็นจำนวน 600กว่าอัน โรงเรียนใดที่ต้องารสามารถติดต่อ ที่

โทร 02-0237-432 มือถือ092-3456285  Email contact@khaidee.co.th  Line:kaidee.co.th        Line@:@kaidee.com      

   มอบจนกว่าป้ายจะหมด


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ
เพิ่มเพื่อน