เคล็ดลับ การเขียนหัวข้อประกาศ | ขายดี

เคล็ดลับ การเขียนหัวข้อประกาศ

เมื่อ 13 ต.ค. 2561 อ่าน 106 ครั้ง

เคล็ดลับ การเขียนหัวข้อประกาศ


ขั้นที่ 1 Data Research
- การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด / Google Keyword Planner / LSI Keywords
- เทคนิค Reverse Engineering / แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือต่าง ๆ

ขั้นที่ 2 On-page SEO 
- ความสอดคล้องของหัวเรื่อง (Topic Relevance) / คำพ้องความหมาย (Synonyms)
- ความยาวของเนื้อหา / การนับคำ / ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด
- วิธีวางโครงสร้ง url ตามหัวข้อสำคัญ / การใส่คำอธิบายภาพ และน้ำหนักภาพ
- กลยุทธ์ Internal Links / Meta Tag / Speed Optimization / Mobile Friendly
เลือกภาษาที่ท่านต้องการ
THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS
https: