ประกาศแจ้งห้ามนำระบบลงข้อมูลอัติโนมัติเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ | ขายดี

ประกาศแจ้งห้ามนำระบบลงข้อมูลอัติโนมัติเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

เมื่อ 17 พ.ย. 2561 อ่าน 113 ครั้ง

ประกาศแจ้งห้ามนำระบบลงข้อมูลอัติโนมัติเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

ประกาศแจ้งห้ามนำระบบลงข้อมูลอัติโนมัติเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เป็นอันขาด เนื่องจากจะเป็นการ ทำให้ระบบเออเรอและเกิดการเจาะข้อมูลของไวรัส ซ้อนไฟร๋และตัวอื่นๆ จนทำให้เกิดความเสี่ยงของข้อมูล  ทางบริษัท จึงขอ แจ้งเตื่อนและขอใช้ สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ตามข้อบังคับตามกฎหมาย ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อการกระทำการป้องกันและปกป้องรวมถึงต่อสู้กับการเข้าเจาะข้อมูลต่างๆของเฉพาะ ข้อมูลของท่านที่ใช้บริการระบบอัตโนมัติลงข้อมูล ประกาศ และระบบgoogle ขอตัดตัดการแสดงบนระบบ เป็น ข้อมูลไม่ปลอดภัย ท่านจะไม่สามารถเข้าแก้ไขใดๆได้อีกจากระบบของเรา  จึงขอให้ท่าน รีบดำเนินการยกเลิกการกระทำการดังกล่าว เพื่อหลีกเลียงกา กระทำการ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ว่าด้วยเรื่อง  การประกาษโฆษณา ขาย ที่ไม่ได้รับอนุญาติแะผ่านการตรวจเช็คข้อมูล อย่างถูกต้อง อีกทั้งการกระทำการดังกล่าวสงผลกระทบให้กับผู้ใช้บริกาท่านอื่นเป็นจำนวนมาก และอาจถึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของสมาขิกท่านอื่นอีกด้วย     (ในกรณีท่านจะบอกว่า ระบบการลงข้อมูลของท่านปลอดภัย ระบบลงข้อมูลอัตโนมัติของท่านใด่ถูกนำไปใช้ได้กับเว็บไซต์ประกาศอื่นๆมาแล้ว ทางบริษัท  ขายดี จำกัด  ขอแถลงดังนี้  ตามที่ท่านได้อ้างถึงเว็บไซต์ประกาศที่ท่านได้ใช้ระบบนี้กับทางเว็บไซต์ที่อนุญาติให้ท่านใช้ระบบดังกล่สวได้ ทางเราขออนุญาติเรียนเชิญท่านพร้อมระบบ ลงประกาศอัตโนมัติของท่านกลับไปใช้บริการที่เดิมจะดีกว่า  ด้วยว่าทางเราไม่สนใจให้มีรายการประกาศมากมาย แต่ทางบริษัท ต้องการคือประกาศที่มีคุณภาพ ถูกต้องและคัดกรอง ความจริงของเนื่อหา และ ตรงต่อนโยบายการให้บริการของเราเท่านั้น  ดังนั้น ทางบริษัท จะยกให้ทาง google พร้อมระบบ ความปลอดภัย ตรวจเช็คโดยเช็คที่พิกัดการเข้าใช้บริการ ของเราเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในกรณี มีสมาชิกร้องเรียน ความไม่เป็นส่วนตัว และการนำเอาไวรัสแอบเจาะของสมาขิกท่านนั้น แต่จะเจาะเข้าไม่ได้เพราะต้องผ่านถึงสามชั้นในการระวังและป้องกันการเจาะข้อมูล ดังนั้นในส่วนที่1คือส่วนระวัง จะแจ้งผล ให้สมาชิกท่านนั้นทราบถึง มีการพยายามหรือสนใจพิเจอในส่วนของข้องมูลเฉพาะของท่านระบบจะมีข้อมูลแจ้งให้ท่านสมาชิกท่านนั้นได้ทราบ ถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อสิทธ์อันเป็นส่วนตัวของแต่ระท่าน   ดังนั้นเพื่อเห็นถึงส่วนรวม จึงขอท่านที่ใช้บริการดั่งกล่าวอยู่โปรดปรับเปลี่ยน หรือหากมีผลกระทบ ต่อธุรกิจของท่านที่ใช้บริการลงข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวอยู่ ทางบริษัท ได้จัดมาตราการรองรับกรณี แก้ปัญหาช่วยท่านสมาชิกที่สนใจ จะทำการให้ถูกต้องไม่สร้างเงื่อนไข ละเมิดหรือบุกลุกความเป็นส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่น  ทางบริษัท จัดให้มี การรับ ลงรายการประกาศให้ท่าน โดยใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงประกาศ ในอัตราที่ถูก คือ 1บาทต่อรายการ ท่านสมารถเลือกแสดงได้ได้ ถึง390เว็บไซต์ในเครื่อของบริษัท ขายดี จำกัด  โดยท่านผู้สนใจ ต้องการใช้บริการติดต่อ ได้ ที่หมายเลข 02-0237-432 ต่อ601 หรือเบอร์มือถือ 0930289300, 0633131175

อีเมล :khaideeservice@gmail.com

           contact@khaidee.co.th


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ
https: