*ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก*

โทร. 020237432 Fax. 0633131175 Email : thailand@khaidee.co.th