เงื่อนไขการสมัครสมาชิก


   เว็บไซต์ของ ขายดี เว็บนี้เราเปิดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกโดยตรง เพื่อช่วยใช้ในการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ ที่มึเว็บไชต์ของสมาชิกอยู่แล้ว หรือสมาชิกที่ไม่มีเว็บไซต๋ก็สามารถ ใช้เป็น เฟสบุ๊คเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อได้พร้อมสนทนาโต้ตตอบของสมาชิกเองได้ ดังนั้น
***( การเชื่อมต่อนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะลูกค้าหรือสมาชิกที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าของท่านแต่ละครั้ง จะไม่ใช่ถามเล่นๆ ถามโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บเพื่อสร้างกระแสแล้วมาเก็บเงินค่าลงประกาศกับท่านสมาชิก แต่สุดท้ายท่านสมาชิกก็ขายสินค้าไม่ได้ )​****
  ดั่งนั้นการติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าของลูกค้าและตัวท่านสมาชิกเองจะแสดงโชว์ให้เห็น เพื่อแสดงแจ้งว่าลูกค้าที่ติดต่อนั้นคือใคร ช่วยในการคัดกรองในการติดต่อท่าน

โดยมีเงือนไขและข้อบังคับ ดังนี้

1.ท่านต้องสมัครสมาชิกและผ่านการคัดกรองก่อนประกาศของท่านจึงจะทำงานเต็มรูปแบบ

2.ท่านสมาชิกผู้สมัครสมาชิกต้องตรงกับเจ้าของบัญชีและต้องใช้บัญชีที่ผ่านการลงทะเบียนแต่เพียงผู้เดี่ยว

3.ท่านสมาชิกผู้ลงประกาศจะต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองและข้อความในประกาศจะต้อง เป็นข้อมูลจริงและผ่านการตรวจสอบจากท่านสมาชิกแล้วเท่านั้นมิควรทำการคัดลอกมาจากที่อื่นหรัอแหล่งที่มาจากเว็บไซต์อื่นเพราะการคัดลอกนำมาวางลงรายละเอียดข้อมูลสินค้าท่านสมาชิกอาจมีไวรัสติดมากับการคัดลอกข้อความที่นำมาลงยังประกาศของท่านสมาชิก และอาจทำให้เกิดผลกระทบได้เช่น สินค้ารายการดั่งกล่าวเออเรออาจทำให้ประกาศของท่านไม่สามารถแสดงได้ ท่านสมาชิกควรตรวจสอบอย่างละเอียดและข้อความที่ลงประกาศไม่ได้ทำการละเมิดหรือเชื่อมโยงลิขสิทธ์จากที่ใด หากตรวจพบหรือได้รับการร้องเรียนการประกาศเกินความเป็นจริง ถือว่าท่านกระทำการฝ่าผืน เป็นกรณีๆไป แล้วแต่ดุรพิณิจของเจ้าหน้าที่ประจำเวรนั้นๆ โดยจะมีป้ายชื่อ ยศ.ตำแหน่ง.ชื่อนามสกุล ให้เห็นในหน้า เจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน กระดานบอดด้านขวามือ 

4.ระเบียนที่สำคัญที่สุด ในการลงประกาศโฆษณาฟรี ของบริษัท ขายดี จำกัด คือ การเคราพซึงกันและกัน ใช้ว่าจาสุภาพในหน้าของกระทูถามตอบเรื่องสินค้า 

5.ภาพและรูปที่นำมาลงประกาศต้องถ่ายจากสินค้าจริง ยกเว้ณสินค้าที่เป็นมือหนึ่งอาจมีภาพผสมกับภาพจริงได้ไม่เกิน2ใน3ส่วน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในขั้นตอนของการคัดกรองสมาชิกและกฎข้อบังคับเนื่องจากการคัดกรองเป็นส่วนหนึ่งในความปลอดภัยของตัวท่านสมาชิกเอง

บริษัท ขายดี จำกัด ร่วมกับภาครัฐและบริษัทในเครื่อเปิดเว็บไซต์ ศูนย์กลางควบคุมกำกับดูแลเว็บไซต์ประกาศโฆษณาฟรี เพื่อช่วยลดภาระค่าบริการต่างๆจากการทำการตลาดออนไลน์โดยเปิดเว็บไซต์ ส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อการค้าและการลงทุน ที่ช่วยผักดัน SME SMEs และเจ้าของธุรกิจ ขนาดย่อม ได้เข้าใช้บริการนำสินค้าลงทะเบียนทำการโฆษณาผ่านทาง บริษัท ขายดี จำกัด ทุกเว็บไซต์ในเครือบริษัทขายดี จำกัด 

( บริษัท ขายดี จำกัด)​ แจ้งข้อบังคับและระเบียบการ  ห้ามมิให้สมาชิกผู้ลงประกาศ ใช้ระบบ บอดส์ หรือระบบอัตโนมัตมาใช้ลงประกาศในเว็บไซต์ ของขายดี www.khaidee.co.th เว็บนี้เป็นอันขาด  หากฝ่าผืน ทางพนักงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการ นับรายการ ฝ่าฝืนที่ใช้ระบบ ลงสินค้าอัตโนมัติ โดยเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ลงขายเอง  คิดค่าปรับ รายการละ 1,000บาท รวมVat%7แล้ว  ทุกรายการโดยจะเรียกเก็บ จากเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข้ และชำระ หากเจ้าของสินค้าไม่ชำระเงินดังกล่าว เจ้าของระบบจะเข้าสู่ คดีอาญาทันที่ เนื่องจากเข้าข่ายหลอกหลวง โฆษณาสินทรัพย์แล้ะสินค้าอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างเจ้าของสินค้า  ระเบียบข้อบังคับนี้ ตั้งมาเพื่องจุดประสงค์ การป้องกันการนำมาหรือก่อให้เกิดไวรัสทำลายระบบและทำให้เว็บไซต์ขึ้นอยู่ในความเสี่ยงในการโดนจรกรรมข้อมูลสมาชิกอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับ จะต้องแจ้งออกและปิดหรือติดประกาศอย่างน้อย 7-14วันนับตั้งแต่วันที่ติดประกาศ  วันที่17 สิงหาคม พศ2561 ดังนั้น จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่02-09-2561**ประกาศรายการที่ลงก่อนหน้าวันเวลาดั่งกล่าวถือว่าไม่มีผลในการบังคับได้รับการยกเว้ณตามกฎหมาย***มีผลบังครับใช้ ดังนั้นทางบริษัท ขอความร่วมมือท่านสมาชิก อย่าเอาเปรียบสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วยการใช้ระบบ บอดส์หรือระบบอัตโนมัติในการลงประกาศ เนื่องจากฝ่าผืนข้อบังคับใช้บริการเว็บไซต์และเจ้าของระบบอาจโดนคดีอาญาได้ หากทางบริษัทเรียกเก็บค่าเสียหายจากเจ้าของทรัพย์ไม่ได้หรือเจ้าของทรัพย์ปฏิเสธไม่รับผิดชอบหรือไม่รู้เรื่องกับการลงประกาศขายทรัพย์ดั่งกล่าว  คำเตือน เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากท่านปฏิบัตตามข้อบังคับ


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ