เงื่อนไขการลงประกาศฟรี

เงื่อนไขการลงประกาศ

การลงประกาศฟรีแบบไม่เป็นสมาชิกท่านสามารถลงประกาศและรอการตรวจทานความถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วเสร็จประกาศของท่านจะแสดงทำงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากระบบแสดงข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถต่ออายุของประกาศของท่านได้จนครบอายุวันจำนวนที่ตั้งเอาไว้ประกาศจะปิดตัวลงเอง ท่านสามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้โดยคลิกที่นี้

(หากพบเหตุการณ์มีการเรียกเก็บเงินหรือร้องขอให้ชำระเงิน โปรดแจ้งกลับมาที่ Police@khaidee.co.th)

โทร. 020237432 Fax. 020237434 Email : thailand@khaidee.co.th