นโยบายการให้บริการ

** Service Announcement Announcement of the purpose inform product information merchandising information Real estate, home sales, car sales, other sales.บริการฟรีเว็บไซต์ ลงข้อมูลบริการ ประกาศ ขายของ ขายอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตสินค้า รับซื้อผลผลิต หาชื้อ ค้นหา หาสิ่งใดก็เจอ เปิดให้ใช้บริการฟรีไม่เสียค่าบริการ สนับสนุนโดย บริษัท ขายดี และ บริษัทในเครื่อ  ฟรีช่องทางที่ช่วยผักดัน SME SMEs B2B  และ อื่นๆ ตั้งแต่บริษัท ขนาดเล็กกลางใหญ่รวมถึง บุคคลและร้านค้า ทั่วไปได้เข้าใช้บริการลงประกาศขายสินค้าภายในประเทศไทย แอพจะแสดงเน้นผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศและยังแสดงข้อมูลภายในประเทศไทย แสดงออกต่างประเทศและแสดงสินค้าแอสังหาริมทรัพย์ให้ โดยให้ท่านสมาชิกเป็นผู้เปิดควบคุมกำกับดูแลประกาศโฆษณา บนระบบด้วยตัวเอง ท่านสมาชิกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระบบการใช้งานเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการใช้งาน การสมัครหรือใช้บริการ อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติสมาชิกและประกาศ ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้หรือตกเป็นเครื่องมือของ วิฉาชืพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ใช้บริการ
หมายเหตุ
  • ทางบริษัท ไม่มีนโยบายขอหรือให้กรอกข้อมูลสวนตัวลงบนเว็นไซต์หรือข้อมูลใดๆลงในฐานข้อมูลของเว็๋บไซต์ นอกจากข้อมูลอิเมล์ในการลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถาม เท่านั้น ส่วบข้อมูลอื่นๆ อทิเช่น Facebook Line ขึ้นอยู่กับผู้สมัครต้องการจะแสดงให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจประกาศทราบเพื่อติดต่อสอบถาม ไม่เป็นการบังคับ
  • การลงประกาศใดๆก็ตามขอให้ท่านสมาชิกคำนึงถึงความจริงและความปลอดภัยในข้อมูลเป็นหลัก ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงบนประกาศที่แสดง
(หากพบเหตุการณ์มีการเรียกเก็บเงินหรือร้องขอให้ชำระเงิน โปรดแจ้งกลับมาที่ Police@khaidee.co.th)
 ท่านสมาชิกสามารถเลือกเชื่อมต่อตามความต้องการการเชื่อมต่อที่หลากหลายเช่น Facebook, line, sms เป็นต้นผู้ขายและคุณสมาชิกสามารถวางระบบ Line หรือข้อความและอีเมลหรือ Facebook และลิงค์อื่น ๆ 
 ท่านสมาชิกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระบบการใช้งานเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการใช้งาน การสมัครหรือใช้บริการ อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติสมาชิกและประกาศ ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้หรือตกเป็นเครื่องมือของ วิฉาชืพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ใช้บริการ


 


โทร. 020237432 Fax. 0633131175 Email : thailand@khaidee.co.th