นโยบายการให้บริการ

นโยบายทางบริษัท
เปิดเว็บไซต์บริการฟรีลงขายลงประกาศหาชื้อ ขาย แลก เปลี่ยน สินค้า สิ่งของ และอื่นๆ รวมถึง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ เป็นต้น สินค้าและบริการแยกเป็นหมวดหมู่ อย่างเด่นชัด ส่วนเสริมอทิเช่น เว็บฟรีแลนล์ และเว็บสำหรับธุรกิจ แยกแบ่งออกจากเว็บไซต์เชือต่อไปเว็บไซต์สำหรับฟรีแลนล์โดยเฉพาะเป็นต้น อ่านต่อคลิก


 


โทร. 020237432 Fax. 020237434 Email : thailand@khaidee.co.th